Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Spirituális idézetek

,,Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni"  (Zsolt.118.8 - A biblia középső sora)

,,Nem véletlen születtél, életed minden napja megiratott az én könyvemben" (Zsolt. 139, 1)

 ,,Csak egy Isten létezik az egész teremtésben, bár az emberek különféle neveken és eltérő gyakorlatokkal imádják az Urat. ...A misztika túltekint a rítusokon, rituálékon, mivel a spiritualitás lényege a személyes benső tapasztalatszerzés"  (SANT MAT)

,,Azok, akik a jól tanított törvény útjain járnak, elérik a születés és a halál nagy tengerének túlsó partját, pedig nehéz azon átkelni" (Udánavarga, XXIX. 37.)

  "Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az atyát sem ismeri senki csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjeleníteni" (Máté 11:27) 

"Ki az Ő magasságát el nem éri, nem ismerheti meg Őt (Istent)" Jap Ji 

"És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk." (János 1:14) 

"Az Isten Fia vagyok. Én és az atya egyek vagyunk. ...és a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé" (János 10:36, 10:30, 14:24) 

 "Isten azt cselekszi, amit az Ő szentjei óhajtanak. Amit kérnek, az megtörténik; semmit sem tud megtagadni tőlük. Az Atya és a Fiú egyazon színre festődött" (Gurbani) 

"Hiábavaló a végnélküli keresés, ha nem járod az Utat, nem érheted el a Szeretett Lényt" (Bhai Gurdas) 

"Ne azokat nevezd vakoknak akiknek nincs szemük, valójában az Isten Fényét nem látók a világtalanok." (Guru Nanak) 

"Az ember érzékeinek teljes birtokában is lehet vak, ha azt gondolja, hogy Isten, lelkének a Lelke messze van tőle, s így szégyentelenűl átadhatja magát a bűnnek" (Guru Arjan) 

"Valóban nagyon kevesen annyira szerencsések, hogy Istenről hallhatnak, és még kevesebben ismerhetik meg Őt, Áldott a magasztos lélek, aki Róla beszél, és áldottak azok is akik eljutnak egy ilyen személyiséghez, és külön áldottak, akik az Ő segítségével megtalálják Istent önmagukban" (Katha Upanishad I:2) 

"Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem" (János 6:44) 

"Az összes vallás szent irataiban megtalálhatjuk, hogy az ember csak az Igazság Mesterén keresztül érheti el a megváltást" (Sant Kirpal Singh) 

"Erre a területre ne merészkedj egyedül ! A nyomasztó sötétségben biztosan eltévedsz." (Hafiz Sahib az asztrális és kauzális szintekről) 

"A rózsafűzér morzsolgatása és a jótékony cselekedetek, egy Mesterlélek vezetése nélkül teljesen haszontalanok." (Kabir Sahib) 

"Ki tekintélyesebb Rámánál vagy Krishnánál ? Márpedig nekik is el kellett fogadniuk egy Mestert, bár három régió urai voltak, mégis fejet hajtottak egy Mester előtt." (Tulsi Sahib) 

"Egy ember rengeteg ismeretet szerezhet, az év minden pillanatában folytathatja a tanulást, elmélyedhet a szentírások tanulmányozásában,az azonban biztos, hogy így végül felfuvalkodott szamárrá válik. Mit ér mindez amikor a Naam messze a szentkönyvek fölött áll ?" (Sri Asa Ki War a személyes tapasztalat fontosságáról)  

"Őrízkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok" (Máté 7:15) 

"Teljesen add át magad egy Szent tanításának; Egy Őt utánzónál azonban nem lelhetsz rá az ösvényre." (Maulana Rumi) 

"Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett." (Lukács 19:10) 

"Isten királysága a bensőben van" (Szentek és misztikusok) 

Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van. (Lukács 17:20-21)

"Óvatosan lépkedj, senki szívét ne sértsd !                                             Gyengéden végy levegőt, ne zavard meg a teremtést"  (Sant Darshan Singh)

"Amikor egy spirituális Mesterhez megyünk, Ő azonnal látja bennünk Istvn képmását. Végül sikerül neki felhszínre hozni belőlünk ezt az isteni képmást, és rendezi végső egyesülésünket az Úrral." (Sant Darsan Singh)

 

 

Te is küldhetsz idézetet az alelekfenye@gmail.com címre ami a beküldő nevével kerülhet fel ide.