Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SPRITUÁLIS IDÉZETEK (Frissítve 2022. 05. 05)

,,Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni"  (Zsolt.118.8 - A biblia középső sora)

,,Nem véletlen születtél, életed minden napja megiratott az én könyvemben" (Zsolt. 139, 1)

 ,,Csak egy Isten létezik az egész teremtésben, bár az emberek különféle neveken és eltérő gyakorlatokkal imádják az Urat. ...A misztika túltekint a rítusokon, rituálékon, mivel a spiritualitás lényege a személyes benső tapasztalatszerzés"  (SANT MAT)

,,Azok, akik a jól tanított törvény útjain járnak, elérik a születés és a halál nagy tengerének túlsó partját, pedig nehéz azon átkelni" (Udánavarga, XXIX. 37.)

  "Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az atyát sem ismeri senki csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjeleníteni" (Máté 11:27) 

"Ki az Ő magasságát el nem éri, nem ismerheti meg Őt (Istent)" Jap Ji 

"És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk." (János 1:14) 

"Az Isten Fia vagyok. Én és az atya egyek vagyunk. ...és a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé" (János 10:36, 10:30, 14:24) 

 "Isten azt cselekszi, amit az Ő szentjei óhajtanak. Amit kérnek, az megtörténik; semmit sem tud megtagadni tőlük. Az Atya és a Fiú egyazon színre festődött" (Gurbani) 

"Hiábavaló a végnélküli keresés, ha nem járod az Utat, nem érheted el a Szeretett Lényt" (Bhai Gurdas) 

"Ne azokat nevezd vakoknak akiknek nincs szemük, valójában az Isten Fényét nem látók a világtalanok." (Guru Nanak) 

"Azt mindenki tudja, hogy a csepp belemerül az óceánba, de azt már kevesen tudják, hogy az óceán is belemerülhet a cseppbe" (Kabir Sahib)

"Az ember érzékeinek teljes birtokában is lehet vak, ha azt gondolja, hogy Isten, lelkének a Lelke messze van tőle, s így szégyentelenűl átadhatja magát a bűnnek" (Guru Arjan) 

"Valóban nagyon kevesen annyira szerencsések, hogy Istenről hallhatnak, és még kevesebben ismerhetik meg Őt, Áldott a magasztos lélek, aki Róla beszél, és áldottak azok is akik eljutnak egy ilyen személyiséghez, és külön áldottak, akik az Ő segítségével megtalálják Istent önmagukban" (Katha Upanishad I:2) 

"Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem" (János 6:44) 

"Az összes vallás szent irataiban megtalálhatjuk, hogy az ember csak az Igazság Mesterén keresztül érheti el a megváltást" (Sant Kirpal Singh) 

"Erre a területre ne merészkedj egyedül ! A nyomasztó sötétségben biztosan eltévedsz." (Hafiz Sahib az asztrális és kauzális szintekről) 

"A rózsafűzér morzsolgatása és a jótékony cselekedetek, egy Mesterlélek vezetése nélkül teljesen haszontalanok." (Kabir Sahib) 

"Ki tekintélyesebb Rámánál vagy Krishnánál ? Márpedig nekik is el kellett fogadniuk egy Mestert, bár három régió urai voltak, mégis fejet hajtottak egy Mester előtt." (Tulsi Sahib) 

"Egy ember rengeteg ismeretet szerezhet, az év minden pillanatában folytathatja a tanulást, elmélyedhet a szentírások tanulmányozásában,az azonban biztos, hogy így végül felfuvalkodott szamárrá válik. Mit ér mindez amikor a Naam messze a szentkönyvek fölött áll ?" (Sri Asa Ki War a személyes tapasztalat fontosságáról)  

"Őrízkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok" (Máté 7:15) 

"Teljesen add át magad egy Szent tanításának; Egy Őt utánzónál azonban nem lelhetsz rá az ösvényre." (Maulana Rumi) 

"Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett." (Lukács 19:10) 

"Isten királysága a bensőben van" (Szentek és misztikusok) 

Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van. (Lukács 17:20-21)

"Óvatosan lépkedj, senki szívét ne sértsd ! Gyengéden végy levegőt, ne zavard meg a teremtést" Sant Darshan Singh 

"Amikor egy spirituális Mesterhez megyünk, Ő azonnal látja bennünk Isten képmását. Végül sikerül neki felhszínre hozni belőlünk ezt az isteni képmást, és rendezi végső egyesülésünket az Úrral." (Sant Darsan Singh)

"Mikor reggel felébredsz, légy hálás, hogy élsz, gondolkodsz, élvezheted az életet és szerethetsz." (Marcus Aurelius)

"Lehúnyom a szemem, azért hogy lássak" (Paul Gauguin)

"A spirituális utazás a félelemnélküliség megtanulása és a szeretet elfogadása" (Marianne Williamson)

" Ki telve van szeretettel, az telve van Istennel" (Augustine of Hippo) 

"Ha megértjük, akkor törődünk. Ha törődünk akkor, segítünk. Ha segítünk, akkor mindannyian megmenekülünk" (Jane Goodall)

"A lélek a testben olyan, mint egy nyers gyémánt. Csiszolni kell, különben a ragyogása sosem tűnik elő" (Daniel Defoe) 

"A spirituális élet nem eltávolít a világtól, hanem még mélyebbre vezet" (Henry J.M. Nouwen)

"Aki kifelé tekint az álmodik, aki befelé figyel az felébred" (Carl Jung)

"Az igaz út nem az égbe vezet, az igaz út a szívben van" (Buddha)

"Sohasem érhetjük el a békét a külső világban, amíg nem találjuk meg azt a bensőben" (A 14. Dalai Lama)

"Jobb szívből imádkozni szavak nélkül, mint szavakkal szív nélkül" (Mahatma Gandhi)

"A fizikai erő képtelen tartósan ellenállni a spirituális erőnek" (Franklin D. Roosevelt)

"Minél nagyobb a kétség, annál nagyobb az ébredés" (Albert Einstein)

"Csendesítsd le az elméd és a lelked elkezd beszélni" (Ma Jaya Sati Bhagavati)

"Meg kell találnod a bensőben azt a helyet, ahol bármi lehetséges" (Deepak Chopra)

"Sosem vagy egyedül. Mindenkivel örök kapcsolatban állsz. (Amit Ray)

"A bensőben lévő erő hatalmasabb minden külső erőnél" (Rhonda Byrne)

"Mikor azt hiszed megvilágosodtál, menj és tölts egy hetet csak a családoddal" (Ram Dass)

"Tekintsd magad inkább egy léleknek egy testben, mint egy testnek egy lélekkel" (Wayne Dyer)

"Kopogtass, és Ő kinyitja az ajtót. Tűnj el, és Ő napnál is ragyogóbbá tesz. Zuhanj alá, és Ő felemel a mennyekbe. Válj semmivé, és Ő Mindenné változtat" (Rumi)

"Mi nem emberi lények vagyunk spirituális tapasztalatokkal, hanem spirituális lények emberi tapasztalatokkal" (Pierre Teilhard de Chardin)

"Sosem vagy magányos, vagy elhagyatott. Az Erő, amely a csillagokat mozgatja, vezet téged is" (Shrii Shirr Anandamurti)

"A vallás azoknak való, akik félnek a Pokolba zuhanni. A spiritualitás azoknak való, akik már jártak ott. (Vine Deloria Jr. amerikai őslakos)

"A lényeg nem az, hogy valakivé válj, hanem az, hogy senkivé legyél" (Ram Dass)

"A szíved és az elméd viszályában mindig a szívedet kövesd!" (Swami Vivekananda)

"Add, hogy ne ítéljek meg mást, amíg nem jártam egy mérföldet a moccasinjában" (Indián ima)

"Ahol szeretet, jótékonyság és bölcsesség van, ott nincs sem félelem, sem tudatlanság" (Assisi Szent Ferenc)

"Könyveket anélkül is olvashatsz, hogy könyvtárba járnál, ugyanígy gyakorolhatod a spiritualitást anélkül, hogy templomba járnál" (Anthony De Mello)

"A ébredés igaz útja nem az, hogy azzá válj ami vagy, hanem, hogy azzá válj ami nem vagy" (Albert Schweitzer)

"Amikor adok, magamat adom." (Walt Whitman)

"Az igaz szeretet ott kezdődik, hogy nem várunk érte viszonzást" (Antoine De Saint - Exupery)

"A szeretet az amivel születtünk. A félelem az amit megtanultunk. (Marianne Williamson)

"Csak azok élnek, akik másokért élnek" (Swami Vivekananda)

"Légy jó, tégy jót, válj eggyé !" (Sant Kirpal Singh)

"A célunk Isten. Állandóan emlékezzünk arra, hogy a célunk Isten, és ne törődjünk semmivel, ami arra késztet, hogy elfelejtsük Őt!" (Sant Kirpal Singh)

"Isten mindig veled van. Egyszerűen csak fordulj felé!" (Sant Kirpal Singh)

"Ha felismernéd Istent másokban, vajon bántanád őket ?" (Sant Kirpal Singh)

"A lehetetlen egy szó a bolondok szótárában" (Sant Kirpal Singh)

"A vízben tanulj úszni ! Ne a szárazon" (Sant Kirpal Singh)

"Egy gyermek mindig teljesen elmerül egy tevékenységben...Tanulnunk kellene a gyerekektől." (Sant Kirpal Singh)

"Tedd meg ami tőled telik, s hagyd Istenre a többit" (Sant Kirpal Singh)

"Emlékezz ! Isten az első, a világ csak Őutána." (Sant Kirpal Singh)

"Az élet a megbocsátás nagy kalandja" (Norman Cousins)

"Aki nem hibázik, az nem próbálkozik elég keményen" (Vince Lombardi)

"Elvesztegettem az időt, és most az idő veszejt el engem" (William Shakespeare)

"Minél sötétebb az éjszaka, annál ragyogóbbak a csillagok. Minél mélyebb a bánat, annál közelebb van Isten" (Dostoyevsky)

"Ha valakit megítélsz nem őt minősíted, hanem saját magadat" (Wayne Dyer)

"A családodat nem te választod. Őket Isten adja ajándékba neked, ahogy téged is odaad nekik" (Desmond Tutu)

"A hit, a remény, a szeretet és a bensőbe tekintés az emberi erőfeszítés legnagyobb teljesítményei" (Carl Jung)

"Ha pénzt veszítesz akkor sokat veszítesz, ha barátokat veszítesz, akkor még többet veszítesz, de ha a hitedet veszíted el, akkor mindent elvesztettél" (Eleanor Roosevelt)

"Amikor akarsz valamit, az egész univerzum összefog, hogy segítsen teljesíteni." (Paulo Coelho)

"Emlékezz ! Ahol a szíved, ott találsz rá a kincseidre is" (Paulo Coelho)

"Légy türelmes ! Tudni fogod mikor jön el az idő, hogy előre lépj" (Ram Dass)

"Imádkozz, és hagyd Istenre az aggódást" (Martin Luther)

"Isten minden egyes emberhez egy privát ajtón érkezik" (Ralph Waldo Emerson)

"Te nem az Univerzumban vagy, te magad vagy az Univerzum" (Eckhart Tolle)

"Azon a napon leszel majd igazán nyugodt, amikor megtanulsz csendben ülni és semmit sem csinálni" (Maxime Lagacé)

"Az ébredés nem azt változtatja meg, aki vagy, hanem azon lépsz túl, aki nem vagy" (Deepak Chopra)

"Amikor szeretet van a szívedben, körülötted minden szerethetővé válik" (Veeresh)

"Csak a szeretet vezet igaz tettekhez" (Jiddu Krishnamurti)

"Nincsen múlt és nincs  jövő. Csak a jelen létezik" (Ramana Maharshi)

"Ahhoz, hogy az igazság igaz keresőjévé válj, életben legalább egyszer mindent meg kell kérdőjelezned" (Rene Descartes)  

"A gondolat-nélküliség maga a Zen. Ha ezt elfogadjuk, akkor a sétálás, az ülés, a lefekvés és minden más amit teszünk maga lesz a Zen. (Bodhidharma)

"Ne keresd, és ne is kerüld el azt, ami jön" (Swami Vivekananda)

"A természet a szeretet hullámaiból készült" (Joao Mendes)

"Ha nem ítélkezel boldog leszel, ha megbocsátasz mindent, még boldogabb leszel, ha szeretsz mindent, akkor leszel a legboldogabb" (Sri Chinmoy)

"Ne figyelj arra, aki úgy akarja megmondani, hogy merre menj, hogy azt sem tudja, hogy most éppen hol vagy." (James Pierce)

"Ne reménykedj egy problémák nélküli életben. Inkább olyan életben reménykedj, amely jó problémákkal van tele." (Mark Manson)

"A szép emberek nem mindig jók, de a jó emberek mindig gyönyörűek." (Imam Ali)

"Mielőtt híres akarsz lenni, olvasd el néhány híres embert életrajzát !" (Kevin Kelly)

"A ragaszkodás szenvedéshez vezet" (Buddha)

"Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatoik el, hogy áldást örököljetek" (1 Péter 3,9)

"A Mester kapcsolata veled nem csak erre az életre, hanem az örökkévalóságra szól" (Hazur Baba Sawan Singh)

"Az igazi Guru mindig veled van, Ő a védelmező őrangyalod" (Hazur Baba Sawan Singh)

"Tapasztalatból tudhatod, hogy a spiritualitás útja nem könnyű. Egy halál az életben - egy élet a halálban" (Hazur Baba Sawan Singh)

"Szent Atyám ! Tartsd meg őket a te nevedben, amit adtál, és eggyé válnak, ahogy mi is egyek vagyunk" (Jézus)

"Az emberek úgy mondják: Szeresd barátaidat és gyűlöld ellenségeidet, de én azt mondom: Imádkozz azokért, akik vétkeznek ellened és a Mennyei Atya fiává válsz." (Jézus)

"Az én parancsolatom: Úgy szeress másokat, ahogy én szeretlek téged!" (Jézus)

"Én vagyok az igazi bor, és az én Atyám az igazi pohárnok" (Jézus)

"Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből ! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat" (Jézus)

"Most tanultam meg, hogy nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, hanem segítsen megérteni, mi az értelme annak, amit ő tesz velem" (Wass Albert)

"Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van, mert a szívedben szívárványt akar kifeszíteni." (Charles Haddon Spurgeon)

"Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten" (Ady Endre)

"Soha ne sakkozzatok az Istennel ! Az Isten mindig tud új figurákat teremteni a táblára, amikor azt hiszitek, hogy már megnyertétek a játszmát. (Popper Péter)

"Ha baj van, sose embert kérdezz, mindig csak Istent, az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb saját érdekedben késik a válasszal." (Szabó Magda)

"A gravitáció magyarázatot ad a bolygók mozgására, de nem válaszol arra a kérdésre, hogy ki hozta mozgásba azokat. Isten az aki mindent irányít, és mindent tud, ami van vagy megtehető a világon" (Isaac Newton)

"Egyvalamit tudtam: akármit is éltem át, és még akármi is vár rám, sosem leszek egyedül. Isten mindig mellettem áll. (Malála Júszafzai)

"Azért vagyunk a világon, hogy összhangban éljünk. Akik megértik ezt, nem harcolnak többé." (Buddha)

"Belül keressétek a fényt, önmagatokban leljetek menedéket ! Vezéreljen az igazság, mint fény a sötétben, mert az lehet csak menedéktek." (Buddha)

"Haragtartónak lenni olyan, mint forró szenet marokra fogni azzal a szándékkal, hogy valaki másra hajítjuk azt, mi fogunk elsőként megsérülni. " (Buddha)

"Meditációs gyakorlatod során semmit sem szabad ráerültetned elmédre, de ne is hagyd, hogy elkalandozzon" (Buddha)

"Isten dicsősége az, hogy Isten mindenkihez szól" (Sant Rajinder Singh)

"Isten, aki szellemi lény, nem látható és nem hallható a fizikai szemünkkel és fülünkkel." (Sant Rajinder Singh)

"Ahogy az Isten iránti szeretet selymes kötelékei szorosabbá válnak, a fizikai világhöz kötő láncok meglazulnak" (Sant Rajinder Singh)

"Az isteni fény és hangzás folyama megtisztítja a lelkünket" (Sant Rajinder Singh)

"Isten nem hagyott magunkra a sötétség világában" (Sant Rajinder Singh)

"Koncentráljunk a spirituális természetünkre és lépjünk kapcsolatba a belső isteni fénnyel és hangzással. (Sant Rajinder Singh)

"Mikor az élet értelmével és a halál utáni eseményekkel kapcsolatos kérdések felmerülnek bennünk, egy lelki szikra gyullad fel, és nem pihenhetünk addig, amíg meg nem találjuk a válaszokat." (Sant Rajinder Singh)

"Isten a boldogság óceánja. Isten végelen szeretet, öröm és fény. Ugyanez a fény és öröm ott van a lelkünkben." (Sant Rajinder Singh) 

"Az Ego az elméből jön. Ez az elme egy olyan mechanizmusa, melynek célja, hogy elválasztva tartson minket minden mástól." (Sant Rajinder Singh) 

"Istennek mindennél jobban tetszik, ha azt látja, hogy szeretjük egymást" (Sant Rajinder Singh)

"Mikor egy ember hibája sértő neked, fordulj befelé és gondold át a saját hibáidat! El fogod felejteni a dühöt amit érzel. (Epictetus)

"A gyógyszer a tested gyógyítja, a meditáció pedig a lelked; ez a belső gyógyszer" (Osho)

"Ha repülni akarsz, adj fel mindent, ami lefelé húz!" (Buddha)

"Az önpusztítás poklába három kapu vezet: a vágy, a harag és a kapzsiság" (Lord Krisna)

"Meditálj rendszeresen ! Rá fogsz ébredni, hogy a bensőben maga az édenkert található." (Paramahansa Yogananda)

"A lélek mosolya áthatol a szívemen, a szívem mosolya sugárzik a szememből, szétszórja az örömöt a szomorú szívekbe." (ParamahansaYogananda)

"A vallás valaki más tapasztalataiba vetett hit. A spiritualitás a saját tapasztalatok átélése" (Deepak Chopra)

"Mikor a vonat hirtelen az alagútba ér és minden sötétségbe borul, ne dobd el a jegyed és ne ugorj ki, hanem továbbra is bízz a mérnökben." (Corrie ten Boom)

"Valaha ezernyi vágyam volt, de abban az egy vágyamban, hogy megismerjem Istent, minden más elolvadt. (Rumi)

"Az aggódás nem oldja meg a holnap gondjait, de elveszi a ma békéjét." (Randy Armstrong)

"Csakúgy mint egy gyertya nem éghet tűz nélkül, az ember nem élhet igazán spiritualitás nélkül." (Buddha)

"A spiritualitás a lélek tudománya" (Swami Vivekananda)

 "Gazdagnak lenni belső béke nélkül olyan, mint szomjan halni az óceán vizén" (Paramahansa Yogananda)

"Az ima nem csak a baj idejére való." (Thomas S. Monson)

"A remény azt jeleni, hogy bíznunk kell, és kitartóan várni arra ami most még láthatatlan" (Roman 8-8-24)

"Az Úr az én erőm és az én pajzsom" (Psalm 28-7)

"Az aki bennetek van, nagyobb mint az aki a világban van." (Ján 4-4)

"Ha tudni akarod az igazságot, én elmondom neked, hogyan ismerheted meg: Koncentrálj a titkos hangzásra, az igazi hangzásra, amely a bensődben van!" (Kabir Sahib)

"A folyó, mely benned folyik, ugyanaz amely bennem is folyik" (Kabir Sahib)

Most amíg élsz vágd el a kötelet, mely fogva tartja fénylő lelkedet, mert bolond vagy hogyha azt hiszed, hogy majd kioldják halott kísértetek" (Kabir Sahib)

"A Nap bennem van, ahogy a Hold is" (Kabir Sahib)

"Az Úr bennem él, az Úr ott él benned is, mint az élet a magvakban, tedd félre a büszkeséged és keresd meg az istent belül" (Kabir Sahib)

"Aki nem hisz magában, képtelen hinni Istenben." (Guru Nanak)

"Uralkodó királyok, hatalmas császárok, még ők sem hasonlíthatók egy apró hangyához, akiben ott van az Isten szeretete" (Guru Nanak)

"A világ egy dráma, egy álom színpadán" (Guru Nanak)

"A halált nem hívhatjuk rossznak, ha valaki tudja, hogy igazán hogyan kell meghalni" (Guru Nanak)

"Akik szerettek azok, akik megtalálták Istent" (Guru Nanak)

"Csak egyetlen Isten létezik, az Ő neve Igazság, Ő a kreatív Teremtő, nem fél senkitől, nem gyűlöl senkit, halhatatlan, felette áll a halálok és életek körforgásán, mindent tudó, és a Mesterek kegye által található meg. Ő Igaz volt kezdetben, mikor a korszakok elkezdődtek, most is igaz és mindig is az marad" (Guru Nanak)

"Az az igaz vallásos, aki minden embert egyenlőnek tekint" (Guru Nanak)

"Élj békében a lelked igaz otthonában, és a Halál hírnöke nem érhet hozzád" (Guru Nanak)"

"Ebben a világban, ha boldogságot kérsz, a fájdalom lép elő" (Guru Nanak)

"Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik" (Jézus Krisztus)

"Kivettettél a mennyből, óh, Lucifer, ahol az angyalok szépsége és a hajnal ragyogott, bizony a földre hullott a te büszkeséged" (Ézsaiás próféta)

"A bolond ember azt mondja a szívében, hogy nincs Isten. Ennek következtében az emberek erkölcstelenekké és gyalázatosakká válnak, anélkül, hogy közülük egy is jót cselekedne.”  (Dávid próféta)

„Szüntelenül imádkozzatok, óh, tanítványaim, azért, hogy kaphassatok. Mert aki keres, talál, és aki kopog, annak megnyittatik, és aki kér, megkapja. És az imádságaitokban ne látszódjon túl sok beszéd, mivel az Isten a szívet nézi" (Jézus Krisztus)

"Találj békét a saját lelked otthonában, és a halál angyala nem érhet hozzád." (Guru Nanak)

"Őt dícsérjétek, ki határtalan." (Guru Nanak)

"Aki felismeri Istent minden teremtményben, az többé sosem mondaná: 'Egyedül vagyok'" (Guru Nanak)

"Az Egy Úr, aki megteremtette a Világot, Ő Mindenek Ura." (Guru Nanak)

"Nem vagyok férfi és nem vagyok nő, de nem vagyok nemtelen sem. Én vagyok maga a béke, a magától ragyogó, erőteljes kisugárzás." (Guru Nanak)

"Aminek kezdete van, az véget is ér egyszer. Békélj meg ezzel és minden jóra fordul." (Buddha)

"A jóság messziről látszik, mint a Himalája hegye. De a gonoszság rejtve oson, mint a sötétben kilőtt nyíl." (Buddha)

"Két hibát kell elkerülnünk az igazsághoz vezető úton. Az egyik, hogy nem megyünk végig, a másik, hogy el sem indulunk." (Buddha)

"Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap, ma mindent újrakezdhetsz." (Buddha)

"Még egy istenség sem változtathatja vereséggé annak az embernek a győzelmét, aki önmagát győzte le." (Buddha)

"Nem könnyű a sok vallásból és filozófiából kiválasztani a helyeset; van aki ezt választja, van aki azt, de a bölcs egyiket sem." (Buddha)

"A győzelem gyűlöletet teremt, mivel a legyőzött boldogtalan. A gyűlöletnek sosem a harag, hanem a szeretet vet véget" (Buddha)

"A bánat eredete, a vágy." (Buddha)

 

 

 

 

Te is küldhetsz idézetet az alelekfenye@gmail.com címre ami a beküldő nevével kerülhet fel ide.